home
จิตอาสา "เราทำดีด้วยหัวใจ" เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 นายอิทธิชาติ คำอุไร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี พร้อมคณะ ได้ร่วมกิจกรรมตามโครงการรวมพลังจิตอาสา "เราทำดีด้วยหัวใจ" เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561

วันที่ : 24 ก.ค. 2561 09:00

โครงการรักษ์ทาง-รักถิ่น "ขับขี่ปลอดภัย ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน ทช."

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 นายอิทธิชาติ คำอุไร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินโครงการรักษ์ทาง-รักถิ่น "ขับขี่ปลอดภัย ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน ทช."

วันที่ : 17 ก.ค. 2561 13:45

โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติฯ"

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 นายอิทธิชาติ คำอุไร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมโครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติฯ"

วันที่ : 28 มิ.ย. 2561 09:45

อำนวยความปลอดภัยหน้าโรงเรียน

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี  จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร และอำนวยความปลอดภัยหน้าโรงเรียนวังตัก

วันที่ : 08 มิ.ย. 2561 16:00

ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน

วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 นายอิทธิชาติ คำอุไร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบท พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน

วันที่ : 05 มิ.ย. 2561 16:15

ข่าวทั้งหมด

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต

 

home